Publisert

Forsterket fleksibilitet under boliglånsforskriften bør videreføres

I brev til Finanstilsynet 24.04.20 viser Finansdepartementet til at det 23.03.20 ble besluttet å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften for andre kvartal i år.

Tilsynet blir bedt om innen 29.05.20 å gi en vurdering av om perioden med økte fleksibilitetskvoter bør forlenges og om det bør gjøres andre midlertidige endringer i forskriften som følge av koronakrisen.