Publisert

Høring – Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 10.02.20 med forslag til forskrift til avhendingslova.

Det må ikke lempes på krav til tilstandsrapportene slik at nye «problemområder»
oppstår