Publisert

Krav til IRB-modeller – Finans Norges svar

Det vises til Finanstilsynets brev 24.01.20 med vedlegg om utkast til rundskriv om krav til IRB-modeller.

Finans Norge fremmer her synspunkter på Finanstilsynets initiativ samt konkrete merknader til forslag til IRB-krav.I Bransjestyre bank og kapitalmarked, som besluttet Finans Norges posisjon, valgte to styremedlemmer, fra henholdsvis Haugesund Sparebank og Eika Gruppen, å ikke stille seg bak denne.