Publisert

Høringssvar – Etikkinformasjonsutvalgets rapport – Åpenhet om leverandørkjeder

Det vises til høringsnotat av 19. desember 2019 med forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger.

Menneskerettighetene er universelle, og Finans Norge støtter den internasjonale enigheten om at næringslivet må bidra til at menneskerettigheter ikke blir krenket. Finans Norge er positive til tiltak som kan fremme og bidra til respekt for menneskerettighetene.