Publisert

Høringssvar - høring om midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente

Det vises til departementets høringsbrev 24.04.20 med forslag til midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften.

Finans Norge er glad for at departementet har fulgt opp vår henvendelse av 06.04.20 hvor vi
ber om en midlertidig endring i forskriften for å møte befolkningens behov for likviditet
akkurat nå.