Publisert

Forslag til midlertidige endringer i forbrukslånsforskriften som følge av koronakrisen

Finans Norge viser til at Finansdepartementet 23.03.20 har fastsatt midlertidige endringer i og presisering av boliglånsforskriftens regulering av fleksibilitetskvote og avdragsfrihet.

 I vårt brev om boliglånsforskriften til departementet om av 19.03.20 varslet Finans Norge at det ville gjøres en egen vurdering av mulig behov for endringer i forbrukslånsforskriften.