Publisert

Høring – Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19-utbruddet

Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 27.03.20 med forslag til midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven.

Det er for vidtgående å gi adgang til å stenge helt for mottak av dokumenter både
elektronisk og papirbasert. Muligheten for elektronisk tinglysing bør holdes åpen.