Publisert

Høringsuttalelse – Endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 10.12.2019 samt høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet, om forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

Finanstilsynet må effektivisere sitt arbeid.