Publisert

Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020 - høringssvar

Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 24.03.20 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020.

Finanstilsynet må se på muligheter for effektiviseringsgevinst ved ulike måter å
organisere arbeidet på