Publisert

Høring – nedsettelse av inkassogebyr og -salær

Finans Norge viser til departementets høringsbrev av 6. april 2020 om nedsettelse av inndrivingskostnader.

I høringsnotatet foreslås en umiddelbar endring av inkassoforskriftens salærregler, samt endringer i skrivesalær for tvangssalg og utleggsbegjæringer mv.