Publisert

Anmodning om økt fleksibilitet under boliglånsforskriften som følge av koronakrisen

I gjeldende boliglånsforskrift, med henvisning til bestemmelsen om avdragsplikt, angis det at finansforetakene likevel kan gi avdragsutsettelse på grunn av omstendigheter som inntrer i lånets løpetid og som midlertidig forverrer kundens betalingsevne (der avdragsplikt i utgangspunktet er pålagt og uten at fleksibilitetskvotene kommer til anvendelse).

Som følge av det nye koronavirusets utbrudd og mottiltak fra norske myndigheter, med store samfunnsøkonomiske ringvirkninger og en rask og kraftig økning i antall permitterte, har bestemmelsene om midlertidig avdragsfrihet blitt sterkt aktualisert.