Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

404 resultater

Type dokument
Velg område
404 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Svar på høring om krav til banker mv., levering av kontrollopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 10-2

  Finans Norge og Bits AS 1 har i fellesskap utarbeidet høringssvar til høring av 17.11.20 om krav til banker mv., levering av kontrollopplysninger etter skatteforvaltningsloven § 10-2. Pilotbankene i DSOP Kontrollinformasjon2 og Fagutvalg personvern3i Finans Norge har også bidratt inn i høringssvaret.

 2. Targeted consultation on improving the EU’s macroprudential framework for the banking sector

  With this targeted consultation, the European Commission wishes to consult on the EU’s macroprudential framework for the banking sector in view of the legislative review mandated by Article 513 of Regulation (EU) No 575/2013, as amended by Regulation (EU) 2019/876 (hereinafter ‘CRR’).

 3. Targeted consultation on open finance framework and data sharing in the financial sector

  With reference to the targeted consultation on open finance and data sharing in the financial sector issued by the European Commission on 10 May, Finance Norway outlines its view on the need for an Open finance framework in this position paper.

 4. Taxonomy - Finance Norway’s response to the consultation on the draft delegated regulation

  Finance Norway supports the European Union’s ambition to boost private and public sustainable investments and reduce the risk of “greenwashing”.

 5. Tilpasning av Nibor-metodikk til nye EU/EØS-krav

  Nibor er den viktigste referanserenten for det norske markedet og det er i så måte essensielt at renten oppfyller alle regulatoriske krav.

 6. Tvisteløsning mellom banker i betalingsformidlingen

  Her finner du regelverk og oversikt over avgjørelser i ulike tvistesaker. Regelverket for tvisteløsning er utarbeidet av Fagutvalg kontrakt, og fastsatt av Juridisk hovedutvalg (JHU) i Finans Norge.

 7. Utkast til rundskriv om IRB-modeller – Finans Norges svar

  Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 15.03.21 med utkast til rundskriv om IRB-modeller, som i hovedsak er likelydende med forslaget som ble stilt i bero den 13. mars i fjor.

 8. Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019 – høringssvar

  Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 25.03.19 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2019

 9. Utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020 - høringssvar

  Vi viser til Finanstilsynets høringsbrev 24.03.20 med forslag til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2020.

 10. Vedr henvendelse om koronakrisen og forsikringsutfordringer

  Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 26.03.2020, og vil under her gi Finansdepartementet innspill vedrørende de to temaene som er tatt opp av Norske Forsikringsmegleres Forening.

 11. Veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

  21. juni 2023 la Finans Norge frem en veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp. Veilederen skal bidra til å øke kvaliteten og sammenlignbarheten til finansierte klimagassutslipp.

 12. Veileder om overgangstillegg til AFP

  I hovedoppgjøret i 2018 ble LO og Finans Norge enige om en ordning med overgangstillegg etter modell fra sliterordningen i LO/YS og NHO-området. Ordningen ble også inntatt i avtalen med Finansforbundet. I 2022 ble ordningen utvidet med 2 år og 2 årskull. Overgangstillegg vil derved kunne gjelde for ansatte i næringen som omfattes av privat AFP og for øvrig kvalifiserer. (Obs: veilederen er ikke oppdatert med utvidelsen)