Publisert

Innspill til Innlandet fylkeskommunes Regional plan for samfunnstryggleik

Finans Norge synes det er svært positivt at Innlandet gjennom denne planen arbeider medsamfunnssikkerhet på tvers av forvaltningsnivå, fag og organisasjoner.

Særlig er vi opptatt av forebygging av skader knyttet til vær- og naturhendelser, ikke minst med hensyn til klimaendringenevi står overfor.