Publisert

Høringsuttalelse: Forslag til forskriftsregulering for innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

Finans Norge støtter i hovedsak innholdet i det foreslåtte forskriftsunntaket.

 I det følgende vil vi gi noen kommentarer til forslaget om innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse, da det er dette forslaget som berører finansnæringen.