Publisert

Høringsuttalelse: Reglene om fondsemisjon i sparebanker med egenkapitalbevis

Det vises til høringsnotat om begrensning knyttet til fondsemisjoner i sparebanker med egenkapitalbevis samt dialog om utsatt svarfrist til 19.02.2021.

Finans Norge avgir her sine merknader.