Publisert

Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

Det vises til Nærings- og fiskeridepartementets brev 28.05.20 med anmodning om å gi innspill til regjeringens eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen.

Finans Norge verdsetter en identifisering av norsk næringslivs utfordringer og muligheter i internasjonale markeder i lys av pandemiens økonomiske virkninger, og ikke minst initiativet til å foreslå tiltak som kan styrke norsk eksport under og etter krisen.