Publisert

Høringsuttalelse: Gjennomføring av nytt EU-regelverk om OMF

Det vises til Finansdepartementets brev 23.3.2020 om høring vedrørende gjennomføring av nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) samt dialog vedrørende utsettelse av høringsfrist til 07.09.2020.

Finans Norge er enig med Finanstilsynet i at OMF-regelverket i Norge i all hovedsak har
fungert godt og at det i stor grad sammenfaller med EUs harmoniseringsrammeverk for
covered bonds.