Inkassooverenskomsten mellom NHO/Finans Norge og Finansforbundet

Inkasso-overenskomsten mellom NHO/Finans Norge og Finansforbundet. Gjelder fra 01.05.2024 til 30.04.2026