Publisert

Innspill til ny melding om statens eierskap

Det overordnede målet for all eierskapsutøvelse i forretningsmessige virksomheter, både offentlig og privat, må være å bidra til best mulig verdiskaping over tid.

 God eierskapsutøvelse er kjennetegnet ved ansvarlighet, etterrettelighet, transparens og profesjonalitet. Det statlige eierskapet i norsk næringsliv er betydelig, og staten som stor eier må være særlig aktsom i utøvelsen av sitt eierskap.