Innspill til ny eierskapsmelding 2022

Brev fra Finans Norge til Nærings- og fiskeridepartementet