Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

81 resultater

Type artikkel
Velg område
81 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Klimaklok kapital

  Finanslunsj podkast: Klimaspesial! Statens klimainvesteringsfond Nysnø, med Siri Kalvig i spissen har i oppdrag å akselerere det grønne skiftet ved å investere i vekstselskaper innenfor klimateknologi, som både leverer på lønnsomhet og klimaeffekt i tiden fremover. Men hvordan kan vi vurdere hvilke investeringer som vil gi størst fremtidig utslippsreduksjon? Bjørn Kjærand Haugland fra Skift er som vanlig med!

 2. Fra avfall til ressurs

  Finanslunsj podkast: Vi produserer, bruker og kaster. Avfallshåndteringen er en sentral del av løsningen fordi det er der sirkulær økonomi skjer i praksis. I klimaspesialen av Finanslunsj har Bjørn Kjærand Haugland fra Skift invitert Bjørn Arve Ofstad, administrerende direktør i NG Group (Norsk Gjenvinning-konsernet), som utforsker stadig nye metoder for å gjøre avfall om til verdifulle råvarer.

 3. Engelsk veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

  Finans Norge la i sommer frem en veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp som skal bidra til å gjøre det lettere for finansforetak å beregne finansierte klimagassutslipp, samt øke kvaliteten og sammenlignbarheten på rapporteringen. Nå er veilederen oversatt til engelsk for at også utenlandske finansforetak får hjelp til å rapportere finansierte klimagassutslipp fra sine norske eksponeringer.

 4. Finanstilsynets prioriteringer for årsrapporten 2023

  Finanstilsynet kommer i en rapport med sine forventinger til noterte foretaks finansielle rapportering i 2023, og klimarelaterte forhold er blant prioriterte områder ved kontroll. – Tilsynet er tydelige på at de forventer konsistens mellom årsregnskapet og øvrig ikke-finansiell informasjon når det gjelder klimarelaterte forhold, sier Kristian Ruth, direktør for bærekraft i Finans Norge.

 5. – Vi må forenkle bærekraftsrapportering for bedriftene

  Skal norsk næringsliv komme ledende gjennom det grønne skiftet, er vi nødt til å utnytte de konkurransefortrinnene vi har. Ett av dem er at Norge har blant verdens mest digitaliserte økonomier. NHO, Finans Norge, Regnskap Norge og Revisorforeningen ber nå om at Brønnøysundregistrene får mandat til å samle inn bærekraftsrapportering fra bedriftene som et bidrag i innsatsen for å kutte utslipp. Les hele saken hos NTB.