Stor interesse for bransjeprogrammet

Mennesker som sitter og hører på en som foreleser. Foto.

Foto: AdobeStock/Kasto

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) har mottatt 16 søknader fra utdanningstilbydere som ønsker å lage etter- og videreutdanningstilbud for finansbransjen innen bærekraft og teknologi. Tildelingen av midler skjer i april måned.

– De 16 søknadene, som utgjør en samlet sum på nærmere 57 millioner kroner, viser at det er stor interesse og vilje til å lage attraktive tilbud til finansnæringen, sier spesialrådgiver Frederick Hjertø i Finans Norge.

Utlysningen hadde en tildelingspott på 15 millioner kroner.

Korte opplæringspakker som kan kombineres med jobb

Utdanningstilbyderne har kommet med tilbud på korte, fleksible opplæringspakker som kan kombineres med full jobb. Et annet viktig element er at det skal være gratis for deltakerne, noe som gjør det enda mer tilgjengelig for en bred gruppe arbeidstakere.

– Det har vært en imponerende respons på utlysningen av «Bransjeprogrammet for Finansnæringen». Vi er nå inn i en spennende fase der vi skal evaluere og velge ut de mest lovende prosjektene som vil bidra til å tette næringens behov for ny kompetanse-forteller Hjertø.

Han er Finans Norges representant i bransjeprogramstyret som Departementet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) styrer. I bransjeprogramstyret sitter det representanter fra Finans Norge, Finansforbundet, HK Norge, Econa og Virke.

Behov for både bredde og spissing

Søknadene er godt fordelt mellom næringens behov for bredde og spissing av kompetanse innenfor bærekraft og teknologi. En viktig del av effekt av næringens eget bransjeprogram er at økt kompetanse hos finansnæringen vil akselerere den nødvendige digitale og omstillingen i andre næringer og samfunnet generelt.

HK-dir. vil behandle alle søknadene i tiden fremover og sende en innstilling til programområdestyret i forkant av et innstillingsmøte. Tildelingen av midler skjer i april måned. De fleste tilbyderne tar sikte på oppstart av kurs, og etter – eller videreutdanningstilbud sent i 2024 eller og vår/sommer 2025.