Gratis kompetanseheving innen bærekraft og teknologi

En person som skriver på en laptop og iconer som viser bok, studentlue og pcskjerm

Foto: AdobeStock/SongAboutSummer

Høsten 2024 får finansansatte tilgang til opplæring i bærekraft og teknologi gjennom et statlig finansiert bransjeprogram. Bransjeprogrammet er et resultat av et vellykket trepartssamarbeid mellom næringslivet, staten og utdanningstilbydere. Nå er det opp til utdanningstilbyderne å komme med gode opplæringstilbud.

Departementet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) publiserte den 5. desember en utlysning av statlige midler til utdanningstilbyderne for å styrke kompetanseutvikling i finansnæringen. 

Etterspurt kompetanse 

Bransjeprogrammene er designet for å øke kompetanseutviklingen, stimulere til etter- og videreutdanning, samt møte det økende behovet for relevant kompetanse i møte med endringer i næringslivet. Finansnæringens påvirkning på omstillingen i andre sektorer og det voksende kompetansebehovet innen bærekraft og teknologi står sentralt i bevilgningen til finansnæringen.

Tall fra Kompetansesjekken 2022 viser næringens kompetansebehov: 

– Bransjeprogrammet vil bidra til at enda flere finansansatte kan tilegne seg mer kompetanse innen bærekraft og anvendelse av ulike teknologier. Dette er kompetanseområder finansnæringen har utrykt at de trenger mer av for å utvikle egen næring videre og bidra til sikre en grønn omstilling av norsk næringsliv, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. 

Hun oppfordrer finansbedriftene og utdanningstilbyderne å samarbeide for å finne gode løsninger på korte og fleksible utdanningsløp som kan kombineres med jobb.  

Utdanningstilbudene skal tilby korte, fleksible opplæringsmuligheter som kan kombineres med full jobb. Et annet viktig element er at det skal være gratis for deltakerne, noe som gjør det enda mer tilgjengelig for en bred gruppe arbeidstakere. 

Utdanningstilbyderne skal samarbeide med næringen 

Utlysningen har søknadsfrist 5. februar 2024. Utdanningstilbydere har frem til da mulighet til å søke på midler til å utvikle etter- og videreutdanningstilbud. Tilbud skal utvikles som et samarbeid mellom utdanningstilbyder og minst to virksomheter med ansatte som har behov for opplæring innen en/eller begge av utlysingens formål innen bærekraft og teknologi.  

– Vi ser frem til å motta innovative søknader fra utdanningstilbydere som er klare til å ta utfordringen. 

Frederick Hjertø, Finans Norge

– Vi ser frem til å motta innovative søknader fra utdanningstilbydere som er klare til å ta utfordringen. For å sikre at tilbudene blir relevant for bedriftene og de ansatte i finansnæringen er det viktig å sikre godt samarbeid mellom virksomheter og utdanningstilbydere. De finansbedriftene som ønsker å være med å utvikle utdanningsløsninger bes ta kontakt med oss i Finans Norge, oppfordrer spesialrådgiver Frederick Hjertø.  

Han er Finans Norges representant i bransjeprogramstyret som Departementet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) styrer. I bransjeprogramstyret sitter det representanter fra Finans Norge, Finansforbundet, HK Norge, Econa og Virke. 

Prosess frem til søknadsfristen 

Prosessen fremover involverer et søkerseminar for utdanningsinstitusjoner som er interessert, med detaljer søknadsprosessen. Etter søknadsfristen beslutter HK-dir, i samråd med bransjeprogramstyret, hvilke tilbydere som får tildelt midler. Det tas sikte på at tildelingen av midler skjer i april 2024. Opplæringstilbudene kan derfor forventes å bli tilgjengelig for ansatte i næringen høsten 2024. 

Er din bedrift interessert i å bidra? 

Om din virksomhet kunne tenke seg å bidra i utformingen av et kurs eller studieløp - ta kontakt med Frederick Hjertø i arbeidslivsavdelingen. 

Tilskudd til kompetanseutvikling i finansnæringen

Hos Direktoratet for høyere utdanning om kompetanse (HK-dir) kan du lese mer om bransjeprogrammet som nå er utlyst.

Les mer hos HK-dir