Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

73 resultater

Type artikkel
Velg område
73 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Rådgivning for fremtiden

  Finanslunsj podkast: I klimaspesialen av Finanslunsj diskuterer vi sammen med Bjørn Kjærand Haugland fra Skift og Rasmus Nord, administrerende direktør i Sweco Norge hvordan vi skal bygge en mer bærekraftig fremtid. Hvordan skal vi sikre nok kraftproduksjon og klimatilpasning, og hva slags rolle vil naturen spille fremover?

 2. EU parlamentet vedtar nytt direktiv om bærekraftsrapportering

  Regelverksutviklingen i EU på bærekraftsområdet skjer i et hurtig tempo. Nylig vedtok EU parlamentet et nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) som vil skjerpe rapporteringskravene for store selskaper. Strengere og likere krav til rapportering av bærekraftinformasjon er en forutsetning for at vi skal lykkes med omstillingen, mener Finans Norge.

 3. Flest flomskader i Voss

  En rekke store vann­– og flomskader rammet særlig Voss i Vestland som fikk ekstremt mye nedbør på et par døgn. Vannet har trukket seg tilbake, og så langt er det rapportert om rundt 200 forsikringsmeldte skader på bygninger og innbo fra hele fylket, viser tall fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

 4. Høringssvar om samfunnssikkerhet

  Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og setter liv og helse i fare. Innenfor finansnæringen har vi viktig infrastruktur, som må være inkludert i enhver beredskapssammenheng. Finans Norge mener samarbeid er nøkkelen for et godt og solid beredskapsarbeid i Norge.