Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

85 resultater

Type artikkel
Velg område
85 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Bærekraftkonferansen 2022 – tap av natur som finansiell risiko

  På Finans Norges årlige Bærekraftkonferanse settes naturrisiko på agendaen. På lik linje med klimarisiko er tap av natur en finansiell risiko gjennom selskapene som finansnæringen investerer i, låner ut til, rådgir og forsikrer. Naturrisiko er ofte lite forstått og oversett, men utgjør en vesentlig risiko som må belyses og forstås.

 2. Ny europeisk merkeordning for bærekraftig eiendom

  Eiendomssektoren er en viktig bidragsyter for å nå målene om reduserte klimagassutslipp i Europa. En ny europeisk merkeordning er lansert for styrke grønn finansiering av eiendom. Finans Norge støtter initiativet til ny merkeordning, som på sikt vil kunne bidra til en mer bærekraftig eiendomssektor også i Norge.

 3. Ny europeisk merkeordning for bærekraftig eiendom

  Eiendomssektoren er en viktig bidragsyter for å nå målene om reduserte klimagassutslipp i Europa. En ny europeisk merkeordning er lansert for styrke grønn finansiering av eiendom. Finans Norge støtter initiativet til ny merkeordning, som på sikt vil kunne bidra til en mer bærekraftig eiendomssektor også i Norge.

 4. Ny statlig låneordning for grønne lån

  Regjeringens nye låneordning for grønne vekstlån skal bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og kutte klimagassutslipp. – En kombinasjon av offentlig virkemiddelbruk og privat kapital er helt nødvendig for å finansiere omstillingen vi nå står i, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

 5. Finansnæringen baner vei for en bærekraftig fremtid

  I Finansavisen 18. februar skriver førsteamanuensis Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI at det å investere i en bærekraftig fremtid neppe gir store endringer av verden, men at det kan gi utslag i forvalternes økonomi. Det er en påfallende resignert holdning fra en utdanningsinstitusjon som selv setter bærekraft høyt på agendaen.