Vær- og naturskader for 35 milliarder kroner

Et jordskred velter seg nedover granskog og over en skogsvei.

Foto: Jakub / AdobeStock

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt 35 milliarder kroner for skader på bygninger og innbo, viser Finans Norges klimarapport. Rekordåret 2023 med ekstremværet «Hans» og mye nedbør, trekker totalsummen kraftig opp, med erstatninger på totalt 7,4 milliarder.

Styrtregn som fører til oversvømmelse, flom og skred, har stor del av skylden for fjorårets rekordbeløp. Ekstremværet «Hans» stod alene for 2,2 milliarder kroner for skader på bygning og innbo.

– I 2023 var summen for alle vær- og naturskader på bygninger og innbo 7,4 milliarder kroner. Til sammenligning,​ var summen 2,8 milliarder året før. Vi har ikke sett så høye utbetalinger siden Norsk Naturskadepool startet datainnsamlingen i 1980. I tillegg kommer andre kostnader for samfunnet, som skader på biler, veier, infrastruktur og mer, sier direktør for forsikring og pensjon Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Vi må forebygge mer

Vær- og naturskader kan begrenses ved hjelp av forebyggingstiltak, som flom- og skredsikring, i tillegg til god overvannshåndtering i kommunene.

– Med den utviklingen vi ser av vær- og naturskader, er det nødvendig å skru opp forebyggingshastigheten betraktelig. Det er mulig å spare over seksgangeren på gode forebyggingstiltak. Det vil være dårlig samfunnsøkonomi å fortsette i dagens spor, sier Kierulf Prytz.