Fire utdanningsinstitusjoner skal lage opplæringen til bransjeprogrammet i finans

Kontorlandskap og medarbeidere. Foto.

Foto: Yuliia/Adobe Stock

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) har nå tildelt midler til fire utdanningstilbydere som har søkt om å lage etter- og videreutdanningstilbud for finansbransjen innen bærekraft og teknologi. Nå skal NTNU, BI, Universitetet i Bergen og Nord Universitet i gang med å lage programmer rettet mot ansatte i finans.

Bransjeprogrammene som HK-dir. administrerer er et spleiselag. Staten betaler for at fagskoler, høgskoler, universitet og andre kurstilbydere skal utvikle og drifte relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte tilsette investerer sin tid. Alle tilbudene er utviklet slik at de kan kombineres med jobb. Programmet for finansnæringen er nytt og under utvikling.

Fire fikk tildelt midler

Det var NTNU, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Bergen og Nord Universitet som stakk av med seieren blant de 16 søknadene som kom innenfor søknadsfristen i begynnelsen av året.

Disse skal nå lage kurs/utdanning for finansnæringen i denne runden:

NTNU:
Bærekraft for finanssektoren
Innføring ai kunstig intelligens for bank og finans
Maskinlæring i bank og finans

Handelshøyskolen BI:
Bærekraft i kreditt og utlån for bedriftsrådgivere
AI i finansnæringen
Bærekraftig finans

Universitetet i Bergen:
Energiomstilling og bærekraft for finansnæringen

Nord Universitet:
Digital kamp mot finansiell kriminalitet

Videre fremdrift

De fleste tilbyderne tar sikte på oppstart av kurs, og etter – eller videreutdanningstilbud sent i 2024 eller og vår/sommer 2025.

– Påmelding til de respektive kursene vil være til de enkelte utdanningsinstitusjonene. Så her gjelder det å følge med og melde seg på dersom du har lyst til å delta på ett eller flere av tilbudene, sier spesialrådgiver Frederick Hjertø i Finans Norge.

Se tidligere artikkel om utlysningen