Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

244 resultater

Type artikkel
Velg område
244 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Problematisk avslag

  Finanstilsynet har avslått Finans Norge og Sparebankforeningens anmodning om innsyn i hele dialogen mellom Finanstilsynet og Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) angående sparebankenes egenkapitalbevis. Finans Norge og Sparebankforeningen mener avslaget er problematisk.

 2. Stortingshøring om tiltak for boligmarkedet

  Finans Norge deltok 9. november 2023 i høringen om boligtiltak i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Finans Norge mener det er bedre å se på utlånsreguleringen enn å utvikle nye boligkjøpsmodeller.

 3. SVs skatteforslag er ikke det Norge trenger nå

  Det er urolige tider i global og norsk økonomi. Da er det dumt å eksperimentere med rammevilkårene for bankene, som nå skal hjelpe til med å holde hjulene i gang. Men det er altså det SV gjør når partiet foreslår å endre innretningen på og doble provenyet fra finansskatten, skriver NHO-sjef Ole Erik Almlid. Les hele innlegget i Dagens Næringsliv.

 4. Lovforslag om utdelinger fra finansforetak

  Tidligere i år sendte Finansdepartementet på høring forslag til endringer i regelverket om utdelinger av overskudd fra finansforetak. Finans Norge er overrasket over at departementet ikke avventer den kommende sparebankutredningen.

 5. Det vi trenger minst nå

  SVs forslag om å doble finansskatten, er det Norge trenger minst nå. Det er usikre og urolige tider, og næringslivet trenger sårt kapital til den store omstillingen vi skal gjennom. Da er vi mer avhengig enn noensinne av en lønnsom finansnæring som har muskler til å stå imot tap og kapital til å stille opp for næringslivet, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

 6. Ber om innsyn i dialogen mellom Finanstilsynet og EBA

  Grunnlaget for EBAs konklusjoner bør bli bedre belyst, mener Finans Norge og Sparebankforeningen som i dag har bedt om innsyn i all korrespondanse mellom Finanstilsynet og EBA angående vurderingene av om egenkapitalbeviset kvalifiserer som ren kjernekapital etter EU-regelverket.