Engelsk veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

Kullkraftverkstasjon i morgentåken. Foto.

Foto: Walaiporn Sangkeaw / iStock.

Finans Norge la i sommer frem en veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp som skal bidra til å gjøre det lettere for finansforetak å beregne finansierte klimagassutslipp, samt øke kvaliteten og sammenlignbarheten på rapporteringen. Nå er veilederen oversatt til engelsk for at også utenlandske finansforetak får hjelp til å rapportere finansierte klimagassutslipp fra sine norske eksponeringer.

Målet med veilederen er at den skal være et hjelpemiddel for finansforetakene som ønsker å beregne finansierte klimagassutslipp, og bidra til standardisering av hvordan norske finansforetak beregner finansierte klimagassutslipp på tvers av næringen.

– For at bærekraftsinformasjon skal benyttes i finansielle beslutninger er det avgjørende at informasjonen er sammenlignbar og at markedet har tillitt til informasjonen. Vi håper denne veilederen vil bidra til at det blir lettere for finansinstitusjoner å beregne finansierte klimagassutslipp og at rapporteringen blir mer sammenlignbar, sier Kristian Ruth, direktør for bærekraft i Finans Norge.

Les også: Veileder for beregning av finansierte klimagassutslipp

Det har vært et sterkt ønske, spesielt fra de utenlandske filialbankene, å få oversatt denne veilederen til engelsk. Vi håper denne veilederen vil være med på å bidra til at også utenlandske finansforetak med eksponeringer i Norge får hjelp til å rapportere finansierte klimagassutslipp fra sine norske eksponeringer.

Finans Norge har en ambisjon om å oppdatere og videreutvikle veilederen i tråd med medlemmenes behov og internasjonal utvikling på området.

– Å ha en engelsk versjon er med på å tilgjengeliggjøre veilederen for et helt nytt publikum. Vi håper dette vil bidra til enda flere innspill til videreutviklingen av veilederen, sier Ruth.