Finansnæringen tildeles bransjeprogram for bærekraft og IKT

Målet er at ansatte i bransjer med særlig behov for endring, får nødvendig kompetansepåfyll. Regjeringen begrunner tildelingen av bransjeprogram til finansnæringen med at næringen de siste årene har blitt stilt overfor nye krav, blant annet til grønne og bærekraftige investeringer.

Tildelingen er gitt etter felles søknad fra Finansforbundet og Finans Norge.  

Det skreddersydde programmet skal utvikles gjennom en programkomité der Finans Norge vil være representert.

– Det er gledelig at finansnæringen blir prioritert og vi ser frem til å bidra i et viktig trepartssamarbeid. Det er behov for et stort kompetanseløft innen bærekraft og digitalisering. Bransjeprogrammet vil bidra til å ta dette løftet, sier arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad. 

Frem i tid vil ansatte i finansnæringen få tilbud om korte og relevante videreutdanninger. Målet er at de ansatte får viktig påfyll, og at bedriftene får den kompetanse de trenger.