Norske finansforetak mindre eksponert mot klimarisiko

Publisert

En kartlegging av klimarisiko i norske finansforetak viser at norske foretak er mindre eksponert mot utsatte sektorer sammenlignet med land som Sveits og Østerrike. Det viser en fersk rapport fra 2° Investing Initiative (2DII).

På oppdrag fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet har norske finansforetak på frivillig basis testet verktøyet Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA), for å vurdere klimarisiko i utlåns- og investeringsporteføljer.

Det var 41 norske finansforetak som deltok i testen av verktøyet, et utvalg som representerer mellom 70-90 prosent av forvaltningskapitalen i norske finansforetak. På grunn av manglende sammenligningsgrunnlag er rapporten basert på investeringsporteføljer.

– Finansnæringen spiller en sentral rolle i å vri kapital i en mer bærekraftig retning for å nå målene om utslippskutt. Den store interessen for å delta i kartleggingen av klimarisiko ved bruk av PACTA-verktøyet viser at norske foretak har bærekraft høyt på agendaen. Resultatene gir et viktig utgangspunkt for måling av utvikling over tid, sier Agathe Schjetlein, direktør for bærekraft i Finans Norge.

I riktig retning

Ifølge rapporten er det flere av foretakene som fortsatt ikke har tilpasset sine porteføljer til målene i Parisavtalen, mens andre har begynt å bevege seg i riktig retning. Ett av funnene er at norske finansforetak er mindre eksponert mot sektorer som i stor grad vil bli påvirket av klimaomstillingen sammenlignet med land som Sveits, Østerrike og Liechtenstein.

Norske foretak har en høyere andel av sine investeringer i kraftsektoren basert på lavutslipp (vannkraft og andre fornybare energikilder) sammenlignet med det globale markedet. Det trekkes også frem at norske finansforetak er høyt eksponert mot kjøretøy med forbrenningsmotorer, selv om Norge er ledende på nullutslippskjøretøy.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter, aktuelle saker og arrangementer fra Finans Norge