Ny europeisk merkeordning for bærekraftig eiendom

Publisert

Eiendomssektoren er en viktig bidragsyter for å nå målene om reduserte klimagassutslipp i Europa. En ny europeisk merkeordning er lansert for styrke grønn finansiering av eiendom. Finans Norge støtter initiativet til ny merkeordning, som på sikt vil kunne bidra til en mer bærekraftig eiendomssektor også i Norge.

Merkeordningen, Energy Efficient Mortgage Label (EEML), har som målsetting å stimulere til økt finansiering av grønne boliger og renovering. EEML vil bidra til å gi et transparent kvalitetsmerke for forbrukere, långivere og investorer med sikte på å identifisere energieffektive boliglån.