Bærekraftkonferansen 2022 – tap av natur som finansiell risiko

Publisert

På Finans Norges årlige Bærekraftkonferanse settes naturrisiko på agendaen. På lik linje med klimarisiko er tap av natur en finansiell risiko gjennom selskapene som finansnæringen investerer i, låner ut til, rådgir og forsikrer. Naturrisiko er ofte lite forstått og oversett, men utgjør en vesentlig risiko som må belyses og forstås.

 

Forringelse av naturens økosystemer og tap av artsmangfold kan få svært store negative økonomiske konsekvenser, i tillegg til andre samfunnsmessige virkninger. Dette er risiki som finansmarkedet ønsker å forstå og hensynta. Ifølge Verdens økonomiske forum er mer enn halvparten av global verdiskaping moderat eller svært avhengig av naturen, og dermed eksponert mot tap av natur.

Finansnæringen har vært en sentral pådriver for å øke forståelsen for konsekvensene av klimaendringene. Tap av natur og biomangfold utgjør en stadig større trussel mot fremtidig verdiskaping og finansiell stabilitet, og vi håper at årets Bærekraftkonferanse kan bidra til å løfte dette viktige temaet høyere opp i arbeidet med strategi- og risikovurdering.

Årets Bærekraftkonferanse byr på innlegg fra ledere innen naturforskning og arbeidet med naturrisiko i næringslivet. Representanter fra finansnæringen vil fortelle hva de gjør i sitt arbeid med naturrisiko og hensynet til naturmangfold i en bærekraftig omstilling. I tillegg vil representanter fra myndighetene gå nærmere inn på arbeidet med naturrisiko fra myndighetenes side, og hvordan samarbeid mellom offentlig og privat kan bidra til å finne løsninger.

Meld deg på årets konferanse i dag, og følg sendingen digitalt den 27. april. Vel møtt!