Finansnæringen baner vei for en bærekraftig fremtid

Publisert

Foto: visiontop/Adobe Stock

I Finansavisen 18. februar skriver førsteamanuensis Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI at det å investere i en bærekraftig fremtid neppe gir store endringer av verden, men at det kan gi utslag i forvalternes økonomi. Det er en påfallende resignert holdning fra en utdanningsinstitusjon som selv setter bærekraft høyt på agendaen.

Det er stor enighet om behovet for å skyve verden over i en mer bærekraftig retning. Det er ikke et valg, men en helt nødvendig omstilling for å sikre levegrunnlaget til fremtidige generasjoner. Dette er en realitet som finansnæringen tar på høyeste alvor, og som vi har jobbet systematisk med over flere år. Store forvaltermiljøer i Norge, sammen med ekspertisen i Statens pensjonsfond utland, utgjør en spydspiss internasjonalt i finansnæringens arbeid med bærekraft. Vi trenger akademia med på laget.

For å nå de ambisiøse målene om kutt i klimagassutslipp i tråd med forpliktelsene i Parisavtalen er finansnæringen et viktig verktøy. Offentlige budsjetter strekker ikke til for å løfte nødvendige investeringer innen fornybar energi, ny teknologi og morgendagens arbeidsplasser. Derfor må offentlig og privat kapital trekke i samme retning.

En rekke fondsforvaltere har lagt til rette for investeringsprodukter som gir sparere mulighet til å være med på denne reisen. Som for alle investeringsprodukter vil det være kostnader forbundet med forvaltning.

Det pågår et storstilt klassifiseringsprosjekt i regi av EU for å skille hva som kan kalles bærekraftig og ikke, kalt EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Deler av dette regelverket har allerede trådt i kraft i EU, og vil være et taktskifte i hvordan næringslivet, finansnæringen og myndigheter forholder seg til bærekraft fremover. Dette representerer storstilte muligheter for de bedriftene som lykkes med omstillingen. 

Henriksen skriver at det ikke har noe å si for bedriftenes investeringsbeslutninger at aksjer skifter hender. Da er det vel bare til å holde for ørene når verdens største forvaltere legger et stadig større press på selskapene om å bidra til omstilling. Videre beskriver Henriksen investorer som satser på morgensdagens næringer som å ha lite forståelse for finans. Vi velger å tro at det er akkurat slike investorer som evner å løfte blikket.

Veien mot lavutslippssamfunnet kommer til å bli krevende. Finansnæringen skal gjøre sitt for å bane vei for en bærekraftig fremtid.

Les innlegget til Espen Henriksen i Finansavisen