Implementering av EUs taksonomi for banker

Publisert

Den europeiske bankforeningen, i samarbeid med FNs klimainitiativ innen finans (UNEP FI), har utarbeidet en rapport om praktisk implementering av EUs taksonomi for banker. Finans Norge anbefaler norske banker å sette seg inn i rapporten

Rapporten er basert på diskusjoner med 24 banker i Europa, 12 bankforeninger og seks observerende organisasjoner. Rapporten tar opp sentrale aspekter som rapportering, informasjonsinnhenting fra bedriftskundene og hvordan taksonomien kan brukes som et verktøy for omstilling.

Finans Norge støtter et felles europeisk initiativ til hvordan EUs taksonomi kan implementeres for banker, og anbefaler norske banker å sette seg inn i rapporten i forberedelsene til nye rapporteringskrav.

Rapporteringspliktige foretak i EU skal begynne å rapportere etter det nye taksonomiregelverket allerede fra januar 2022. For norske foretak vil det være et etterslep som følge av at ny lov om bærekraftig finans først vil tre i kraft i løpet av første halvår 2022.