Arbeidsliv

Gå til hovedinnhold

Arbeidsliv

Her kan alle med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge finne relevant informasjon og få tilgang til medlemstjenester innen arbeidslivspolitikk, arbeidsrett, tariff og lønn, statistikk og fakta.

Arbeidslivspolitikk

Her finner du alt om mangfold og likestilling, pensjon og AFP, kompetanse, aktuelle tema, nyheter og undersøkelser.

Arbeidsrett

Her finner du alt om ansettelse og avtaleforhold samt relevante nyheter, dommer og lovendringer, maler og veiledere.

To personer snakker sammen. Foto.

Tariff og lønn

Her finner du lønnsregulativ, avtaleverket og tariffportalen, inkludert alt om lønnsoppgjøret.

Bilde av hender som skriver på et tastatur. Foto.

Statistikk og fakta

Her finner du statistikk og fakta om lønn, sykefravær, likestilling og annet tilleggsmateriale fra arbeidsliv.

Siste nyheter fra arbeidslivsområdet

Spørsmål og svar om lønnsoppgjøret 2022 ()

Økning i det sesongjusterte sykefraværet i finans ()

Paradoksets økonomi - norske husholdningers forventninger stuper ()

Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov ()

Et revidert budsjett i en grønnere retning ()

Revidert budsjett: Saker av betydning for finansnæringen ()

Medeierskap – et alternativ når frontfagsrammen er for trang? ()

Tariffoppgjøret 2022 er godkjent ()

På høring om Finansmarkedsmeldingen ()

Finansmarkedsmeldingen 2022 ()

Enighet i tarifforhandlingene i finansnæringen ()

Tariffoppgjøret i finans har startet ()

Ønsker treffsikre regler for inn- og utleie av arbeidskraft ()

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april ()

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Endringer i hjemmekontorforskrift fra 1. juli ()

Adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag forsvinner ()

Kvinneandelen synker i finansnæringen! Hva skjer? ()

Oppdaterte indikatorer for likestilling i finans ()

8 mars webinar ()

Finans Norge gir bidrag til Flyktninghjelpen ()

Econa og Finans Norge med ny tariffavtale ()

Medisin mot kompetanseskiftet? ()

Innspill til arbeidet med Finansmarkedsmeldingen 2022 ()

Fortsatt høy lønnsvekst i finans ()

Hvordan går likestillingsarbeidet i finans? ()

Fallende fremtidsoptimisme på starten av 2022 ()

Hva er egentlig frontfaget og hvordan blir lønnsøkningen min bestemt? ()

Finansnæringen og frontfagsrammen ()

Fjerner påbudet om hjemmekontor ()

Finansnæringens dag utsatt ()

Ny hovedavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet ()

Ny tariffavtale mellom Finans Norge og Nito godkjent ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Nye støtteordninger til næringslivet ()

Pålagt hjemmekontor ()

DSOP-programmet sparer samfunnet for milliarder ()

Nye KIFC-medlemmer: Bidrar til økt bevissthet og målrettet arbeid ()

Nye nasjonale koronatiltak: Påbud om å legge til rette for hjemmekontor ()

Nye koronatiltak fra 3. desember – bruk av hjemmekontor ()

Regjeringen fremskyver innføring av pensjon fra første krone ()

Julebord og smittevernstiltak ()

Bidrar til kompetanseløft i finansnæringen ()

Er arbeidsmiljølovens regler tilpasset et moderne arbeidsliv? ()

KIFC: Likestillingstiltak godt tilpasset finansnæringen ()

Rekrutteringsveileder skal bidra til større mangfold i finans ()