Arbeidsliv

Gå til hovedinnhold

Arbeidsliv

Her finner du relevant informasjon om arbeidslivspolitikk, arbeidsrett, tariff og lønn, statistikk og fakta. Bedrifter med arbeidsgivermedlemskap får tilgang til våre lukkede medlemssider («Medlemstjenester») ved å melde inn sine HR-kontakter til Finans Norges arbeidslivsavdeling.

Medlemstjenester (krever innlogging)

Finans Norge tilbyr arbeidsgivermedlemmene bistand i spørsmål som gjelder individuell og kollektiv arbeidsrett eller tariffavtalene i finans, vi avholder egne webinarer og samlinger og vi har utarbeidet ulike maler og veiledere tilpasset avtaleverket (Sentralavtalen/Hovedavtalen). Finans Norges medlemmer har også tilgang til NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no med omfattende veiledning innen juss og HMS, maler, kontraktsforslag og tilgang til lærerike webinarer osv. Vi gjør oppmerksom på at finans er en egen tariffsektor (med bl.a. en egen hovedavtale) hos NHO, slik at veiledere, maler mv. på Arbinn.no må benyttes i lys av det.

Problem med innlogging? Klikk "logg ut" øverst til høyre på nettsidene før du klikker en av lenkene under.

Slik får du tilgang

Arbeidslivspolitikk

Her finner du alt om mangfold og likestilling, pensjon og AFP, kompetanse, aktuelle tema, nyheter og undersøkelser.

Arbeidsrett

Her finner du alt om ansettelse og avtaleforhold samt relevante nyheter, dommer og lovendringer, maler og veiledere.

To personer snakker sammen. Foto.

Tariff og lønn

Her finner du lønnsregulativ, avtaleverket og tariffportalen, inkludert alt om lønnsoppgjøret.

Bilde av hender som skriver på et tastatur. Foto.

Statistikk og fakta

Her finner du statistikk og fakta om lønn, sykefravær, likestilling og annet tilleggsmateriale fra arbeidsliv.

Folkemengde.Foto.

Kompetanse

På denne siden finner du statistikk og informasjon over finansnæringens kompetansebehov nå og i tiden fremover.

Siste nyheter fra arbeidslivsområdet

Nye regler treffer bedrifter som benytter deltidsansettelse ()

Tanker om arbeidslivet i finans ()

Nytt lovforslag styrker arbeidstakernes vern ()

Fremtidens arbeidsliv i finans krever nytenkning ()

Juristforbundet inngår tariffavtale med Finans Norge ()

Foreslår unntak fra de skjerpede innleiereglene ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge ()

Streik i barnehager gir ikke rett til fri ()

Et angrep på høykompetente arbeidsplasser over hele landet ()

Saker av betydning for finansnæringen ()

Kvinner fra finansnæringen inntar NHOs Female Future ()

Kvinner i Finans Charter gir resultater ()

Ny rapport: Stor knapphet på kompetent arbeidskraft ()

Vi må utdanne flere med IT-kompetanse ()

Frontfinans, likestilling og bonusutfordringer ()

Fedres rettigheter er styrket fra 2. august 2022 ()

Henvisningssak til sendinger på Arendalsuka ()

Stort kompetanseskifte i finansnæringen – Trenger fremdeles mer IT-kompetanse ()

Lovendringer med virkning fra 1. juli på arbeidslivsområdet ()

Se opptak fra Finansnæringens dag 2022 ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Finans Norge går til NHO ()

Pride, mangfold og inkludering i et 30-års perspektiv ()

Spørsmål og svar om lønnsoppgjøret 2022 ()

Økning i det sesongjusterte sykefraværet i finans ()

Paradoksets økonomi - norske husholdningers forventninger stuper ()

Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov ()

Et revidert budsjett i en grønnere retning ()

Revidert budsjett: Saker av betydning for finansnæringen ()

Medeierskap – et alternativ når frontfagsrammen er for trang? ()

Tariffoppgjøret 2022 er godkjent ()

På høring om Finansmarkedsmeldingen ()

Finansmarkedsmeldingen 2022 ()

Enighet i tarifforhandlingene i finansnæringen ()

Tariffoppgjøret i finans har startet ()

Ønsker treffsikre regler for inn- og utleie av arbeidskraft ()

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april ()

Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Endringer i hjemmekontorforskrift fra 1. juli ()

Adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag forsvinner ()

Kvinneandelen synker i finansnæringen! Hva skjer? ()

Oppdaterte indikatorer for likestilling i finans ()

8 mars webinar ()

Finans Norge gir bidrag til Flyktninghjelpen ()

Econa og Finans Norge med ny tariffavtale ()