Arbeidsrett

Her finner du alt om arbeidsavtaler, ferie, pensjon og AFP samt relevante nyheter, dommer og lovendringer, maler og veiledere.

Rådgivning til medlemmmer

Rådgivning til medlemmene i arbeidsrettslige spørsmål (kollektiv og individuell arbeidsrett) og andre temaer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av arbeidslivområdets arbeid.

 

Aktuelt om arbeidsrett

  1. Nye regler treffer bedrifter som benytter deltidsansettelse

    Med virkning fra 1. januar 2023 styrkes deltidsansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Det innføres en ny bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Arbeidsgiver får drøftelses- og dokumentasjonsplikt ved bruk av deltidsstillinger og deltidsansattes fortrinnsrett utvides.

  2. Nytt lovforslag styrker arbeidstakernes vern

    Presisering av arbeidstakerbegrepet, en utvidelse av arbeidsgivers plikter i konsern og en generell rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse i tre år, var endringsforslag til arbeidsmiljøloven som regjeringen kom med 18. november. Mye tyder på at forslagene blir vedtatt og at de deretter vil tre i kraft neste år. Her får du en gjennomgang av forslagene.

  3. Foreslår unntak fra de skjerpede innleiereglene

    Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå unntak fra de skjerpede innleiereglene. Unntaket vil avdempe noen av konsekvensene innstrammingen får for bedriftene og gjelder for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivning- og konsulenttjenester.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.