Arbeidsrett

Her finner du alt om arbeidsavtaler, ferie, pensjon og AFP samt relevante nyheter, dommer og lovendringer, maler og veiledere.

Rådgivning til medlemmmer

Rådgivning til medlemmene i arbeidsrettslige spørsmål (kollektiv og individuell arbeidsrett) og andre temaer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av arbeidslivområdets arbeid.

 

Aktuelt om arbeidsrett

 1. Ny veileder om reglene for innleie av arbeidskraft

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet lanserte fredag 30. juni en veileder om de nye reglene for innleie av arbeidskraft, som trådte i kraft 1. april i år. Veilederen gir en god oversikt over reglene om innleie og entreprise, og gir samtidig uttrykk for departementets forståelse av ulike sider av regelverket.

 2. Lovforslag om kjønnsbalanse i styrer: Finansnæringen er i rute

  Regjeringen, ved Nærings- og fiskeridepartementet, kom 20. juni med forslag om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Lovforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO. Finans Norge har gitt finansnæringens innspill via NHO og kan melde at de fleste av våre medlemmer allerede innfrir kravene.

 3. Nye regler treffer bedrifter som benytter deltidsansettelse

  Med virkning fra 1. januar 2023 styrkes deltidsansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Det innføres en ny bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Arbeidsgiver får drøftelses- og dokumentasjonsplikt ved bruk av deltidsstillinger og deltidsansattes fortrinnsrett utvides.

 4. Nytt lovforslag styrker arbeidstakernes vern

  Presisering av arbeidstakerbegrepet, en utvidelse av arbeidsgivers plikter i konsern og en generell rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse i tre år, var endringsforslag til arbeidsmiljøloven som regjeringen kom med 18. november. Mye tyder på at forslagene blir vedtatt og at de deretter vil tre i kraft neste år. Her får du en gjennomgang av forslagene.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.