Arbeidsrett

Her finner du alt om arbeidsavtaler, ferie, pensjon og AFP samt relevante nyheter, dommer og lovendringer, maler og veiledere.

Fagartikler

Rådgivning til medlemmmer

Rådgivning til medlemmene i arbeidsrettslige spørsmål (kollektiv og individuell arbeidsrett) og andre temaer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av arbeidslivområdets arbeid.

 

Aktuelt om arbeidsrett

 1. Dom fra Høyesterett: E-post fra tillitsvalgt var et varsel

  Er en e-post fra en tillitsvalgt til HR-direktøren i selskapet et varsel etter arbeidsmiljøloven? Høyesteretts flertall konkluderte 21. desember 2023 med at e-posten var å anse som et varsel. Dommen viser at arbeidsgivere må være ekstra påpasselige med hvordan forholdet behandles når tillitsvalgte fremsetter kritikk.

 2. Nye regler om opprettelse av arbeidsmiljøutvalg

  Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU) er fra årsskiftet senket fra 50 til 30 ansatte. Og hvis arbeidstakerne eller arbeidsgiver krever det, skal AMU på plass selv om det bare er 10 ansatte. Lovendringene medfører at bedrifter som tidligere ikke har vært omfattet av kravet om AMU, nå må opprette et AMU.

 3. Nye krav til innholdet i arbeidsavtaler fra 1. juli 2024

  Fra 1. juli 2024 utvides kravene i arbeidsmiljøloven til hvilken informasjon som skal inntas i arbeidsavtalene. Arbeidsgiverne må i god tid før denne datoen begynne arbeidet med å oppdatere arbeidsavtalene. Finans Norge/NHO vil utarbeide nye maler i løpet av våren.

 4. Høy terskel for yrkesskadedekning på hjemmekontor

  En endelig dom fra lagmannsretten slår fast at arbeidstaker på hjemmekontor kun er yrkesskadedekket etter folketrygdloven, dersom arbeidsoppgavene på skadetidspunktet gjør det nødvendig å ha hjemmekontor. Bedriftene bør derfor gjøre ansatte oppmerksomme på at yrkesskadedekningen etter folketrygdloven ikke nødvendigvis vil gjelde på hjemmekontor.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.
Ansattbilde av Cathrine Bjoland-Øverby. Foto.