Tariffoppgjøret i inkasso 2024 er godkjent og kan iverksettes

Mennesker som beveger seg inne i et arbeidslokale.

Foto: Onchira/Adobe Stock

Det anbefalte forslaget til årets tariffoppgjør i inkasso mellom Finans Norge og Finansforbundet 7. mai 2024 er nå godkjent av tariffpartene. Endringene i inkasso-overenskomsten kan derved iverksettes.

Resultatet innebærer at det gis et sentralt tillegg på 2,4 % pr. 1. mai 2024. Lønnsspennet i overenskomsten § 7 justeres tilsvarende det generelle tillegget. Fra 1. mai 2024 utgjør dermed lønnsspennets nedre sats 393 473 kr. og den øvre sats 1082 269 kr.

Resultatet av oppgjøret innebærer at fastlønnen pr. år for ansatte pr. 30. april har lønn tom. kr. 1 056 903 økes med de avtalte 2,4 prosent. Vi vi minner samtidig om følgende bestemmelse i protokollen: 

«Arbeidstakerne som har fratrådt sin stilling i bedriften før vedtakelsesdato, har ikke krav på tillegget. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, kompensasjonstillegg og andre uregelmessige tillegg mv. for arbeid utført i perioden mellom 1. mai og vedtakelsesdato.» (14. mai 2024)

De ansatte med lønn pr. 30. april over kr. 1 056 903, og som nå «innhentes» av toppen i lønnsspennet, har ikke krav på generelt tillegg før neste år. De må imidlertid vurderes for personlig tillegg i etterfølgende lokale lønnsoppgjør.

Når det gjelder rekruttering og det generelle tillegget, viser vi til denne artikkelen.

Månedslønn er årslønnen dividert med 12. Timelønn er månedslønn dividert med 162,5 t/mnd. Ved beregning av nye overtidssatser benyttes månedslønn dividert med 162,5 t/mnd., før påslag av hhv. 50 og 100 prosent.  

Alt om tariffoppgjøret i finans
Ansattbilde av Cathrine Bjoland-Øverby. Foto.