Enighet i inkasso-oppgjøret

Portrettbilde av Therese Høyer Grimstad

– Vi er glade for vi har kommet til enighet med Finansforbundet om et tillegg som våre medlemsbedrifter kan håndtere, sier Finans Norges forhandlingsdirektør Therese Høyer Grimstad. Foto: Kilian Munch

Tirsdag ettermiddag kom Finans Norge og Finansforbundet til enighet om årets tariffoppgjør for inkassobedriftene som er medlem i Finans Norge. Det fremforhandlede forslaget på 2,4 prosent pr. 1. mai tilsvarer det sentrale tillegget i frontfaget omregnet til prosent innenfor inkasso-området, og er innenfor frontfagets ramme på 5,2 prosent.

Forhandlingene omfatter inkassoselskapene Intrum, Kredinor, Alektum, Axactor, og Lowell. Disse bedriftene representerer om lag 70 prosent av inkassobransjen og har rundt 1450 ansatte.    

– I dette oppgjøret har det vært avgjørende å komme frem til et resultat som er økonomisk bærekraftig for inkassobransjen. Vi er derfor glade for vi har kommet til enighet med Finansforbundet om et tillegg som våre medlemsbedrifter kan håndtere, sier Finans Norges forhandlingsdirektør Therese Høyer Grimstad. 

Kun en endring i inkasso-overenskomsten 

Tariffavtalen for inkasso mellom Finans Norge og Finansforbundet er nylig fremforhandlet og ble iverksatt fra 1. januar i år. Det ble derfor få endringer i denne. Partene ble imidlertid enige om en tilsvarende bestemmelse rundt ansattes valgbarhet som tillitsvalgt, som partene innførte i Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet i januar 2024. 

Svarfristen mellom partene er satt til 14. mai 2024 kl. 12.00. Det anbefalte forslaget kan ikke iverksettes før svarfristen er utløpt.   

Protokoll inkasso-oppgjøret.pdf

Finans Norges Therese Høyer Grimstad og Finansforbundets Arne Fredrik Håstein signerer forhandlingsprotokollen. Foto: Finansforbundet

Andre oppgjør 

Det anbefalte forslaget til årets sentrale tariffoppgjør mellom Finans Norge og Finansforbundet og LO v/Handel og Kontor og Fagforbundet fra 23. april ble godkjent mandag 6. mai av tariffpartene. 

Tariffavtalene med Tekna, NITO, Econa og Juristforbundet skal forhandles høsten 2024, men har ikke sentrale forhandlinger om lønn. 

Alt om tariffoppgjøret i finans