Dokumentarkiv

Vises ikke dokumentene du ser etter? Flere av dokumentene på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer. 

Du er innlogget dersom du ser navnet ditt øverst til høyre på vår nettside. Mer informasjon om medlemslukket innhold.

30 resultater

Type dokument
Velg område
30 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Finans Norge om forslag til endringer i konkurranseloven

  Viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev 31. mars 2023 om forslag til endringer i konkurranseloven mv. om markedsetterforskning og utredning overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer. Våre medlemmer vil bli berørt av forslagene, og Finans Norge ønsker derfor å uttale seg.

 2. Høringsuttalelse fra Finans Norge: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid

  Vi viser til departementets høringsbrev av 19. januar 2022 om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

 3. Høringsuttalelse: NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Vi viser til departementets høringsbrev av 24. juni 2021 om NOU 2021:9 - utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering.

 4. Forslag til endringer i forskrift om Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (tilgang til opplysninger fra registeret for Fellesordningen for AFP)

  Finans Norge støtter departementets forslag om å etablere hjemmel for at Fellesordningen for AFP kan få tilgang til opplysninger om arbeidsforhold fra Aa-registeret til bruk i arbeidet med administrasjon av OU-samordningen.

 5. Høringsuttalelse – Videreføring av midlertidig lov om rekonstruksjon

  Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18.06.21, samt høringsvedlegg utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet, om forslag om videreføring av lov 7.

 6. Høringsuttalelse: Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

  Vi viser til departementets høringsbrev av 22.4.2021 om forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

 7. Forslag til endringer i forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet - høringssvar

  Det vises til høringsbrev av 15.02.21 om forslag til endringer i forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering. Høringsfrist er 31.03.21.

 8. Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

  Finans Norge viser til departementets høringsnotat av 07.10.20 om forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

 9. Forskriftsregulering av ansattes rett til representasjon i finansforetaks styrende organer

  Finans Norge viser til Finansdepartementets e-post av 16. september 2020, samt senere dialog, om ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer.

 10. Høring – endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

  Vi viser til departementets høringsbrev av 2. juli 2020. Nedenfor gis Finans Norges synspunkter på forslagene som er fremmet i høringsbrevet del I.

 11. Høring – overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

  Finans Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev av 21.04.20 med vedlagt høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet. I høringsnotatet foreslås det nye regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene.