Nye regler om opprettelse av arbeidsmiljøutvalg

Publisert

Mennesker rundt et bord.Foto.

AdobeStock/Prostock-Studio.

Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU) er fra årsskiftet senket fra 50 til 30 ansatte. Og hvis arbeidstakerne eller arbeidsgiver krever det, skal AMU på plass selv om det bare er 10 ansatte. Lovendringene medfører at bedrifter som tidligere ikke har vært omfattet av kravet om AMU, nå må opprette et AMU.

Finans Norge har tidligere omtalt lovendringene i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024.  

Hvordan beregnes grensen på 30 ansatte?  

Ved vurderingen av om bedriften plikter å opprette AMU er det gjennomsnittlig antall arbeidstakere siste kalenderår, som skal legges til grunn. Ved beregningen skal enhver som arbeider minst 20 timer i uken regnes med, inkludert innleide arbeidstakere. Dette fremgår av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-7 

For bedrifter som ikke tidligere har hatt arbeidsmiljøutvalg, skal gjennomsnittlige antall arbeidstakere i 2023 være grunnlaget for beregningen, sier advokat Katarina Lægreid Buzatu i Finans Norges arbeidslivsavdeling.  

Ta kontakt  

Dersom din bedrift har spørsmål knyttet lovendringene, ta gjerne kontakt med Finans Norges arbeidslivsavdeling. På NHOs arbeidsgiverportal Arbinn finnes veiledning om valg og organisering av AMU.  

Tre personer på et kontor. Foto.

Medlemstjenester

Finans Norge tilbyr arbeidsgivermedlemmene bistand i individuell og kollektiv arbeidsrett eller tariffavtalene i finans.