Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

149 resultater

Type artikkel
Velg område
149 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nye arbeidsavtalemaler tilpasset lovendringene

  Fra og med 1. juli 2024 er det nye og utvidede krav til innholdet i arbeidsavtalene. Finans Norge har justert arbeidsavtalemalene slik at de nye minimumskravene oppfylles. Malene er tilpasset finans og tariffavtalene. De nye kravene gjelder for nye arbeidsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2024.

 2. Fortsatt stort udekket kompetansebehov i finansnæringen

  Kompetansesjekken 2024 viser at 74 prosent av den norske finansnæringen har et udekket kompetansebehov, på nivå med målingen for to år siden. Fortsatt er behovet særlig stort innenfor teknologi, dataanalyse og bærekraft. – Våre medlemsbedrifter sier de kommer til å dekke inn kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte i kombinasjon med ekstern rekruttering, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

 3. Enighet i inkasso-oppgjøret

  Tirsdag ettermiddag kom Finans Norge og Finansforbundet til enighet om årets tariffoppgjør for inkassobedriftene som er medlem i Finans Norge. Det fremforhandlede forslaget på 2,4 prosent pr. 1. mai tilsvarer det sentrale tillegget i frontfaget omregnet til prosent innenfor inkasso-området, og er innenfor frontfagets ramme på 5,2 prosent.

 4. Inkasso-oppgjøret er i gang

  Forhandlingene om lønn og sentralavtalens innhold for Finans Norges inkassomedlemmer er nå i gang. Finans Norge og Finansforbundet må bli enig i løpet av tirsdag 7. mai, hvis ikke går oppgjøret til mekling. Det er første gang Finans Norge forhandler for inkasso, etter at dette ble en egen bransje i Finans Norge.

 5. Tariffoppgjøret i inkasso gjennomføres 7. mai

  Tirsdag 7. mai møter Finans Norge Finansforbundet for å forhandle om lønn og inkassoavtalens innhold. – I dette oppgjøret er det avgjørende å komme frem til et resultat som er økonomisk bærekraftig for inkassobransjen. Bransjen står i knestående og for høye lønnstillegg vil gjøre situasjonen enda vanskeligere, sier Finans Norges forhandlingsleder Therese Høyer Grimstad.

 6. Enighet i tariffoppgjøret i finans

  Etter forhandlinger 22. og 23. april ble det tirsdag kveld oppnådd enighet mellom Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og Handel og Kontor/Fagforbundet (LO) i årets tariffoppgjør i finans. Resultatet innebærer et generelt tillegg på 2,65 prosent til alle, minimum kr 15.000 kroner. Resultatet er innenfor frontfagsrammen på 5,2 prosent.