Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

13 resultater

Type artikkel
Velg område
13 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nye arbeidsavtalemaler tilpasset lovendringene

  Fra og med 1. juli 2024 er det nye og utvidede krav til innholdet i arbeidsavtalene. Finans Norge har justert arbeidsavtalemalene slik at de nye minimumskravene oppfylles. Malene er tilpasset finans og tariffavtalene. De nye kravene gjelder for nye arbeidsavtaler som inngås fra og med 1. juli 2024.

 2. Dom fra Høyesterett: E-post fra tillitsvalgt var et varsel

  Er en e-post fra en tillitsvalgt til HR-direktøren i selskapet et varsel etter arbeidsmiljøloven? Høyesteretts flertall konkluderte 21. desember 2023 med at e-posten var å anse som et varsel. Dommen viser at arbeidsgivere må være ekstra påpasselige med hvordan forholdet behandles når tillitsvalgte fremsetter kritikk.

 3. Nye regler om opprettelse av arbeidsmiljøutvalg

  Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU) er fra årsskiftet senket fra 50 til 30 ansatte. Og hvis arbeidstakerne eller arbeidsgiver krever det, skal AMU på plass selv om det bare er 10 ansatte. Lovendringene medfører at bedrifter som tidligere ikke har vært omfattet av kravet om AMU, nå må opprette et AMU.

 4. Ny veileder om reglene for innleie av arbeidskraft

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet lanserte fredag 30. juni en veileder om de nye reglene for innleie av arbeidskraft, som trådte i kraft 1. april i år. Veilederen gir en god oversikt over reglene om innleie og entreprise, og gir samtidig uttrykk for departementets forståelse av ulike sider av regelverket.

 5. Lovforslag om kjønnsbalanse i styrer: Finansnæringen er i rute

  Regjeringen, ved Nærings- og fiskeridepartementet, kom 20. juni med forslag om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Lovforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO. Finans Norge har gitt finansnæringens innspill via NHO og kan melde at de fleste av våre medlemmer allerede innfrir kravene.