Statistikk skadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Statistikk skadeforsikring

Skadeforsikring betyr her landbasert norsk forsikring. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge.

Siste saker skadeforsikring

Henvisningssak til sendinger på Arendalsuka ()

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2022 ()

Høy tilslutning og høy aktivitet for autorisasjonsordningene ()

Se opptak fra Finansnæringens dag 2022 ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Finans Norge invitert til regjeringens naturrisikoutvalg ()

Svært lønnsomt å forebygge ()

Finans Norge går til NHO ()

Økt risiko, men solide banker ()

Skadestatistikk for 1. kvartal 2022 ()

Brann for 1,6 milliarder kroner på få måneder ()

Naturskadeforslag er vedtatt ()

Paradoksets økonomi - norske husholdningers forventninger stuper ()

Krav til ansvarsforsikring for elsparkesykler innføres ()

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal 2022 ()

Forstår kundene virkningen og risikoen i avtalen de inngår? ()

Stabile og høye tall for autorisasjonsprøver ()

Flom- og skredforebyggende arbeid er fortsatt ikke prioritert ()

Et revidert budsjett i en grønnere retning ()

Revidert budsjett: Saker av betydning for finansnæringen ()

Naturskadeforslag foreslås tilbakesendt ()

På høring om Finansmarkedsmeldingen ()

Klimarisiko: Viktig med deling av skadedata ()

Finansmarkedsmeldingen 2022 ()

Godt fornøyd med rådgivningen ()

Det haster å koble seg på modernisert folkeregister ()

Nytt nummer av Finansrett ()