Statistikk skadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Statistikk skadeforsikring

Skadeforsikring betyr her landbasert norsk forsikring. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge.

Siste saker skadeforsikring

Ønsker innspill til oppdatering av veileder til hvitvaskingsloven ()

Innspill til forsikringsavtaleloven ()

Ny forsikringsformidlingslov fra 1. januar 2022 ()

Ett år siden Gjerdrum-skredet ()

Stor interesse for restverdiredning ()

Finansnæringen er solid ()

Nytt nummer av Finansrett ()

DSOP-programmet sparer samfunnet for milliarder ()

Høysesong for bolig– og hyttebranner ()

Finanstilsynet: Godt rustet finansnæring ()

Pangstart for næringslivets første autorisasjoner i person- og skadeforsikring ()

Skadestatistikk for 1.-3. kvartal 2021 ()

Vil ha mer gjenbruk av bildeler ()

Markedsstatistikk for skadeforsikring 3. kvartal 2021 ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Beslaglagt tyvegods til nytte i skolen ()

Statsbudsjettet: Saker av betydning for finansnæringen ()

Finansskatten øker til nye høyder ()

Vil dele naturskadedata for å forebygge ()

Gjerdrum-rapport med viktige svar ()

Solid norsk finansnæring ()

Enklere taksering av bilskader med nyutviklet app ()

Solid finansnæring gjennom pandemien ()

Mer vann– og brannskader første halvår ()

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2021 ()

Mer vær- og naturskader krever omfattende tiltak i hele landet ()

Omsorgsarbeidere og fiskere skader seg mest ()