Statistikk skadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Statistikk skadeforsikring

Skadeforsikring betyr her landbasert norsk forsikring. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge.

Siste saker skadeforsikring

Lille julaften på bulketoppen ()

Risikerer bunnløs gjeld med uforsikret elsparkesykkel ()

Ny veileder for arbeidet med naturrisiko i finansnæringen ()

Kutter i forebygging av naturskader ()

Forebygging av klima- og naturskader må få høyere prioritet ()

Restverdiredningstjenesten redder millionverdier ()

Rekordhøye erstatninger etter bilskader ()

Skadestatistikk for 1-3. kvartal 2022 ()

Flest flomskader i Voss ()

Høringssvar til totalberedskapskommisjonen ()

Markedsstatistikk for skadeforsikring 3.kvartal 2022 ()

Utsettelse av norsk implementering av taksonomien og offentliggjøringsforordningen ()

Er du en fremtidsrettet, tydelig og troverdig person med interesse for skadeforsikring? Sjekk ut vår stilling ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Frykter uforsikrede bilister i høst ()

Finans Norge ber på nytt Stortinget om å øke bevilgningen til flom- og skredforebygging ()

Skuffende at flom- og skredforebygging nedprioriteres ()

Saker av betydning for finansnæringen ()

Skadestatistikk første halvår 2022 ()

Innbruddstyvene er tilbake ()

FinAut lanserer nye filmer om bransjenormen God skikk ()

Henvisningssak til sendinger på Arendalsuka ()

Markedsstatistikk for skadeforsikring 2. kvartal 2022 ()

Høy tilslutning og høy aktivitet for autorisasjonsordningene ()

Se opptak fra Finansnæringens dag 2022 ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Finans Norge invitert til regjeringens naturrisikoutvalg ()