Helseforsikring

Antall personer med med behandlingsforsikring har økt jevnt de siste årene og er ved utgangen av 2022 rundt 748.000. Antall forsikrede barn og personer med forsikring mot kritisk sykdom er henholdsvis 651 .000 og 525.000

Helseopplysninger

Selskapet kan ha behov for noen helse- opplysninger ved inngåelse av avtaler om helse- eller personforsikring.

Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring, benyttes som grunnlag for selskapets helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring. 

De fleste opplysningene innhentes direkte gjennom helseerklæringen, men i noen tilfeller er det også nødvendig å innhente supplerende opplysninger fra lege, trygdekontor eller andre behandlere, etter fullmakt fra kunde.