Gruppelivsforsikring

Den samlede innbetalte premien knyttet til gruppelivsforsikringer var ved utgangen av 2022 på 5,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 9 prosent fra året før.

De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, men mange får utbetaling også ved uførhet. Figuren under viser antall gruppelivsforsikringer med døds- og uførerisikodekninger.

Erstatningsutbetalinger knyttet til dødsfallskapital var i 2022 på 2,9 milliarder kroner, mens det ble utbetalt om lag 1 milliard kroner i uførekapital. Figuren under viser utviklingen i utbetaling fra dødafallskapital og uførekapital  de siste årene.