Andelen med minimumsordning synker

Kvinne. Foto.

Foto: CF-Wesenberg

Andelen arbeidstakere med minimumssats på sin pensjonssparing har falt fra 24 prosent i 2021 til 20 prosent i 2023. Det viser tall fra Finans Norge.

Innskuddspensjon er den dominerende tjenestepensjonsordningen i Norge, hvor arbeidsgiver betaler en viss prosent av den ansattes lønn inn på arbeidstakers egen pensjonskonto. Minimumsordningen på innskuddspensjon er 2 prosent av lønn opp til 12 G (12 G = 1 423 440 kr per d.d.).  

– Andelen arbeidstakere i privat sektor som har bedre ordninger enn minimumskravene er økende. Dette er en positiv utvikling, som gir flere økt pensjon, sier direktør for forsikring og pensjon Stefi Kierulf Prytz. 

Ved utgangen av 2023 hadde 20 prosent av arbeidstakerne minimumssats. I tillegg har ytterligere 16,5 prosent av arbeidstakerne minstesats på 2 prosent for inntekt opptil 7,1 G, med en tilleggssats for den delen av inntekten som eventuelt overstiger 7,1 G (7,1 G = 842 202 kr per d.d.). Nivået på sparesatser i pensjonsordningene i privat sektor varierer, blant annet ut fra bedriftenes lønns- og betalingsevne.

Statistikken viser at 3,6 prosent av arbeidstakerne hadde maksimale sparesatser. Det vil si 7 prosent av lønn opp til 12 G, og tilleggssparing på 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 G og 12 G. Dette er altså de høyeste sparesatsene arbeidsgiverne i privat sektor kan tilby ansatte, innenfor det regelverket som gjelder for innskuddspensjon. 

De fleste arbeidstakere har dermed sparesatser som er høyere enn minstesatsene i henhold til OTP-loven, men få av disse ligger helt på maksimalsatser.  

  • Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) ble innført i 2006. OTP-loven stiller krav om at de fleste arbeidstakere skal ha tjenestepensjon og at arbeidsgivere i privat sektor minst må spare 2 prosent av lønn opptil 12 G for sine ansatte.  
  • Flere regulatoriske forhold har over tid påvirket tall for sparesatser:  
    - Historisk var andelen på minimumsordninger høyere i forbindelse med og rett etter innføringen av OTP. Utviklingen de siste 10-15 årene er preget av at mange bedrifter har omdannet sine ytelsesordninger til innskuddsordninger.
    - I 2014 ble det innført høyere sparesatser i innskuddspensjon, og nytt knekkpunkt. Flere arbeidsgivere endret sparesatser og innførte nytt knekkpunkt (fra 6 G til 7,1 G) i en påfølgende overgangsperiode.
    - Innføringen av pensjon fra første krone i 2022 har blant annet også bidratt til høyere sparenivåer for enkelte grupper.