Sykkeltyveri

Finans Norge har samlet inn data over sykkeltyverier siden 1990 og på denne siden viser vi utviklingen i antall tyverier og erstatninger. De siste tallene er fra 2022.

Sykkeltyverier dekkes ofte av din innboforsikring. Innboforsikringen har imidlertid en øvre grense for erstatning. Spesielt kostbare sykler bør derfor forsikres med en spesiell sykkelforsikring. Forsikring gir erstatning for en god del av tapet ved tyveri, men det kommer til fratrekk en egenandel og dessuten aldersfradrag på sykler som er noen år gamle, slik at erstatningen sjelden gir fullstendig dekning. Det er derfor alltid mest lønnsomt å passe godt på sykkelen, bruksverdien er ofte større enn erstatningsverdien.

Sykkeltyverier kan grupperes etter leilighetstyveri, omsetningstyveri og organisert tyveri. Eksempel på leilighetsyveri er den sene natterangler som rapper en beleilig hensatt sykkel for å komme raskere hjem fra fest. Omsetningstyveri er tyveri med tanke for omsetning og raske kontanter. Organisert tyveri kan dreie seg om bestillingstyverier eller organsiert "tømming" av hele boligområder for eksport av stjålne sykler.

I 2022 ble det meldt om 14 853 stjålne sykler til forsikringsselskapene, ifølge statistikken. Året før ble det stjålet 13 076 sykler. Det er en økning på omtrent 8 prosent. Det har vært en årlig økning i antall forsikringsmeldte sykkeltyverier siden 2017. Det var en liten nedgang i "koronaåret" 2021,men nå er ser vi igjen en økning

Grafen over viser erstatningene slik de i sin tid ble registrert, men også erstatningene justert til nåverdi (etter konsumprisindeksen). På den måten blir også de eldre tallene mer sammenlignbare med de nyeste. 

Erstatningsutbetalingene var i 2022 på om lag 155 millioner kroner, sammenlignet med litt over 130 millioner kroner året før. Det er en økning på hele 19 prosent. Vi ser at erstatningene stadig øker, særlig fordi syklene blir dyrere. Grafen nedenfor viser gjennomsnittlig erstatning, og viser tydelig denne tendensen. Hver erstatning blir i snitt dyrere og dyrerere. Det har over lengre tid vært en standardhevning av den norske sykkelparken. Vi bruker mer penger på syklene våre, og de blir dyrere å erstatte.

Gjennomsnittserstatningen for et sykkeltyveri var i 2022 på 10 427 kroner. Det er en økning på ca. 10 prosent, i forhold til 2021-gjennomsnittet, som da var 9 499 kroner. Det har vært en sterk økning i gjennomsnittserstatning over lengre tid, selv når vi ser på de KPI-justerte tallene.

Det er verdt å understreke at tallene på denne siden kun viser forsikringsmeldte sykkeltyverier. Mørketallene er store, for mange melder ikke sykkelen stjålet hverken til politi eller forsikringsselskapene. I de største byene er sykkelen mest utsatt. Sykkeltyvene har ofte spesialisert seg, de spaner gjerne om dagen og stjeler om natten, ofte etter bestilling. 10 sekunder kan være tilstrekkelig for å stjele en sykkel.

Slik ungår du sykkeltyveri:

  1. Lås sykkelen skikkelig med forsikringsgodkjent lås. Se FG-godkjente sykkellåser.
  2. Lås helst sykkelen til noe fastmontert og solid.
  3. Unngå å la sykkelen stå ute om natten.
  4. Hvis du tar av sykkelsetet, blir sykkelen mindre attraktiv for tyvene.
  5. Vurder hvor du setter fra deg sykkelen.
  6. Skriv opp rammenummeret på sykkelen.
  7. Anmeld sykkeltyveri så fort som mulig.

Grunnlaget for dataene på denne siden er skader meldt til de største skadeforsikringsselskapene i Norge. Til sammen dekker disse selskapene vel 90 prosent av det norske markedet. Tallmaterialet vektes opp slik at antall skader og de anslåtte erstatningene som presenteres er beregnede verdier som dermed gir et bilde av alle forsikringsmeldte sykkeltyveri i hele Norge.