Nyheter

Har du husket å logge inn? Du er innlogget dersom ditt navn vises øverst til høyre på våre nettsider. Medlemsnyheter/medlemsinformasjon er kun synlig for innloggede medlemmer

Mer informasjon om medlemslukket innhold

Vis filtrering

717 resultater

Type artikkel
Velg område
717 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Norges Bank publiserer avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa

    Norges Bank har begynt å publisere avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average). Nowa er renten på usikrede overnattenlån i norske kroner mellom banker som er aktive i det norske overnattenmarkedet. Formålet med å tilby slike standardiserte beregninger er å fremme bruken av Nowa som referanserente i finansielle produkter.

  2. Hjemmekontor har kommet for å bli

    Det var konklusjonen da Finans Norges arbeidslivsavdeling la frem medlemsundersøkelsen «Fremtidens arbeidsliv i finans», på et digitalt medlemsmøte tirsdag 27. april. To av tre medlemsbedrifter planlegger å gi sine ansatte mulig for hjemmekontor etter pandemien.

  3. Utredning om kontantenes rolle

    Finans Norge er opptatt av det skal tilbys og håndteres kontanter så lenge samfunnet ønsker det. Bankene leverer kontanthåndteringen i samsvar med kundenes forventninger og behov. Kontanter er i dag tilgjengelig for forbrukere i et omfang som gjennomgående står godt i forhold til etterspørselen.