Viktig avklaring om forvaltningskostnader for pensjon

Publisert

- Vi er fornøyde med at Finansdepartementet har kommet til den samme konklusjon som oss, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. Foto: Kilian Munch

Finansdepartementet kom i går med en svært viktig avklaring og ga Finans Norge støtte for at praksisen er i tråd med lovverket.

Det har vært vanlig praksis at når midler i kollektivporteføljen investeres i ulike typer fond trekkes forvaltningshonorar til forvalteren fra i avkastningen. Finansdepartementet kom i går med en svært viktig avklaring og ga Finans Norge støtte for at praksisen er i tråd med lovverket.

Finansdepartementet slår dermed fast at Finanstilsynet feiltolker loven når de i april i 2021 hevdet at slike forvaltningskostnader må forhåndsprises. Avklaringen er i hovedsak relevant for fripoliser og ytelsesbaserte pensjonsordninger i privat og offentlig sektor.

I et felles brev til pensjonsleverandørene i april 2021 har Finanstilsynet tatt til orde for at alle forvaltningskostnader må forhåndsprises og at dette også gjelder forvaltningsgodtgjørelse som først påløper etter at fondet har oppnådd sin avkastning.

Unngikk negative konsekvenser
Finanstilsynets lovforståelse kunne ha fått store negative konsekvenser for kundene om den hadde blitt stående. Departementets konklusjon er helt avgjørende for at pensjonsleverandører kan videreføre dagens investeringer i fond som er godt tilpasset pensjonsmidlenes langsiktige karakter og i investeringer som kan bidra til finansieringen av det grønne skiftet og den nødvendige omstillingen norsk økonomi står overfor.

- Vi er fornøyde med at Finansdepartementet har kommet til den samme konklusjon som oss, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Finansdepartementet foreslår at Finanstilsynet gjør en nærmere vurdering av om dagens regelverk skal videreføres, eller om det skal gjøres endringer. Bakgrunnen er at Finanstilsynet tidligere har pekt på at det er ulik praksis hos pensjonsinnretningene.

- Finansdepartementets avgjørelse gir tilstrekkelig klarhet i hvordan regelverket skal forstås, og vi kan ikke se at det er behov for en utredning om dette. Vi stiller oss imidlertid gjerne til disposisjon for å bidra til en slik utredning, sier Kreutzer.